Aanmelden VerzuimSignaal

Wat maakt Ontzorgdesk anders?

Relatie en servicegerichte aanpak.

Persoonlijk contact is belangrijk. Concreet betekent dit dat u als werkgever weet wie uw casemanager en uw bedrijfsarts zijn. Transparant & overzichtelijk.

Teamspel van specialisten

Wij zetten tijdens de begeleiding ons netwerk van specialisten in. Deze specialisten staan in constant overleg met ons. Hiermee versterken wij de dossieropbouw en zijn altijd op de hoogte.

Altijd persoonlijk contact met Ontzorgdesk

Vitaliteit - toekomstgerichte denkwijze

De verzuimbegeleiding voltrekt zich grotendeels langs wettelijke kaders. Toch verliezen wij het belang van een goede vitaliteit van uw werknemers niet uit het oog. Wij geven werknemers inzicht hoe ze hun vitaliteit kunnen vergroten.

Ontdek meer

Onze aanpak

De verzuimbegeleiding wordt door ons verricht op basis van drie pijlers:

1. Verzuimbegeleiding

Onze dienstverlening is meer dan alleen de begeleiding van een zieke werknemer. Er spelen vaak juridische zaken met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Een werkgever loopt grote financiële risico’s tijdens het verzuim. Hiervoor hebben we verzuimadviseurs en inkomensadviseurs die u verder kunnen helpen.

2. Verzuimadvies

Voornamelijk het opstellen van verzuimbeleid en daarmee werken aan de preventieve kant. Want zo min mogelijk verzuim is nog altijd het beste voor uw onderneming.

3. Inkomensadvies

Is het publieke bestel (UWV), de beste oplossing voor de financiële risico’s die de werkgever loopt. We kunnen u op grond van de beschikking van de belastingdienst ook alternatieven adviseren.

Wij laten ons hierbij ondersteunen door specialisten zoals juridische adviseurs en re-integratie- en loopbaanadvsieurs. Kortom, wij doen ons uiterste best het verzuimtraject zo kort mogelijk te houden.

Ontdek meer

Persoonlijke aandacht

Ontzorgdesk ontzorgt u compleet bij verzuimbegeleiding, risico-inventarisatie, keuringen en het complete HR traject.

Als het om arboproblemen en ziekteverzuim gaat wil je graag persoonlijk behandeld worden. Omdat u en uw mensen daar direct baat bij hebben. En omdat het aantoonbaar beter werkt. Daarom heeft u altijd rechtstreeks contact met onze medewerkers, bedrijfsartsen en specialisten uit ons netwerk.

Die individuele aandacht en lokale betrokkenheid worden door al meer dan 150 opdrachtgevers als bijzonder waardevol ervaren, zowel in het mkb als bij grote organisaties.

Ontdek meer

Persoonlijke weerbaarheid

Ontzorgdesk werkt vanuit een bewezen concept: het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid van uw medewerkers.

Wie zich lekker voelt is minder stressgevoelig, kan problemen de baas en functioneert beter. Via onze coaching en trainingen neemt de weerbaarheid en daarmee de inzetbaarheid van uw mensen duurzaam toe. En de kosten?

We zijn exact op de hoogte van de verzekeringsoplossingen met budgetten waarmee uw kosten zo laag mogelijk blijven!

Ontdek meer

Wat we doen?

Verzuimbegeleiding. Persoonlijke aandacht voor het versterken van de fysieke en mentale weerbaarheid Veiligheid in kaart gebracht voor het vergroten van de bedrijfsveiligheid.

HRM advies voor praktische hulp en duidelijke bedrijfskundige adviezen.

Arbeidsdeskundig onderzoek voor een duurzame terugkeer in eigen of ander passend werk.

Trainingen en opleidingen op het gebied van arbo en ziekteverzuim.

Re-integratie en outplacementdiensten voor een meerwaarde wanneer u afscheid moet nemen van een medewerker.

Ontdek meer

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met een van onze collega’s:

Relatiebeheer Noordoostpolder
Bert Brouwer e-mail0527690198
 
Relatiebeheer Urk
Margriet Romkes e-mail05276844830643212295
 
Casemanagement
Patty de Boer e-mail0527-690198
Monique Habets e-mail0527-690198
 
Administratie en planning
Albertine Roos e-mail0527-690198
 
Bedrijfartsen
Mevrouw M. Hie, BIG 89043941801 (contact via casemanagement)
De heer H.J. Neeb, BIG 49030084101 (contact via casemanagement)
 
Functionaris Gegevensbescherming
Margriet Romkes e-mail05276844830643212295

Bezoekadres Postadres
De Akkers 34a 8321 BT URK Postbus 50 8320 AB URK

 

Naar boven